tree: ed6b237a4d42a784ea323af93d7ccd99838d4266 [path history] [tgz]
  1. include/
  2. soc/
  3. bl2_plat_setup.c
  4. bl31_plat_setup.c
  5. platform.mk